Home PageAlgemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Jumper Den Helder ziet in dat de privacy van alle gebruikers van haar site onder alle omstandigheden beschermd moet worden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens slechts om bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen derhalve uw persoonlijke informatie beschermen.

Jumper Den Helder doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij geven echter geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele manier rechten ontlenen aan de, op de website, aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten of vergissingen. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke verpakkingen en/of formaten.

Het is niet toegestaan om informatie van onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

De website kan links bevatten die geen eigendom van Jumper Den Helder zijn. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor eventuele gevolgen van een bezoek aan een  van deze websites.

Door Jumper Den Helder verstuurde e-mails  zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is niet toegestaan.

Jumper Den Helder staat niet in voor de juiste en volledige inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van e-mails. Aan u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.